Prosinec 2011

PF 2012

30. prosince 2011 v 15:04 | Sharrie
Tááá a je to tady. Zřejmě píšu poslední článek v tomto roce a tak chci všem popřát všechno nejlepší! Užíte si Silvestra a pořádně to zapíte! Ahoj v přístím roce Sharrie.


Veselé Vánoce!

24. prosince 2011 v 9:59 | Sharrie
Veselé Vánoce všem mým affs a návštěvníkům této stránky! Ať pod stromečkem najdete všechno co si přejete! Díky za krásnou navštěvnost za tento rok! :)
Sharrie

Look 16.12.2011

17. prosince 2011 v 15:37 | Sharrie |  Looks

Malá Anette

8. prosince 2011 v 16:35 | Sharrie |  Looks
Malá a roztomilá :) A je si hezky podobná :D


Anette Olzon - Fan Video Tribute - How is time running... (by Me)

4. prosince 2011 v 16:47 | Sharrie |  Made by Fans
Tak jsem se trochu nudila a vytvořila toto video :)


Spark 12/2011 - Nightwish

4. prosince 2011 v 16:46 | Sharrie
Jelikož nejsem vlastníkem scanneru, tak se nelekejte je to nafocený foťákem tak aspoň neco ;) Aktuální číslo rockového magazínu Spark.


Nový design ve stylu Imaginaera + Gallery Update

3. prosince 2011 v 19:47 | Sharrie |  News
Možná už si z vás někteří všimli, že oficiální stránky Nightwish změnili kabátek! Nyní vypadají takhle, přesně ve stylu Imaginaera! Ostatně přesvěčte se sami :) http://www.nightwish.com/


Navíc v galerii přibyli nové obrázky z autogramiády v Helsinkách :) TADY

Scaretale

3. prosince 2011 v 10:14 | Sharrie
Once upon a time in a daymare
Dying to meet you, little child, enter enter this slideshow

Time for bed the cradle still rocks
13 chimes on a dead man's clock
tick-tock, tick-tock, tick-tock

The bride will lure you, cook you, eat you
Your dear innocence boiled to feed the evil in need of fear

Burning farms and squaling pigs
A pool of snakes to swim with, oh sweet poison
bite me bite me

Ladies and gentlemen
Be heartlessly welcome!
To Cirque De Morgue
And what a show we have for you tonight!

Restless souls will put on their dancing shoes
Mindless ghouls with lot of limbs to lose
Illusionist, contortionist,
Tightrope-walkers tightening the noose

Horde of spiders, closet tentacles
Laughing harpies with their talons ripping,
sher-chrisss, per-vizzz

The pendulum still sways for you
Such are the darks here to show you, child in a corner,
Fallen mirrors, all kingdom in cinders

PŘEKLAD


Bylo nebylo - v denní můře
Umíralo touhou potkat tě, malé dítě, vstup
Vstup do této slideshow

Čas na spaní, kolébka se stále houpe
13 zvonků na hodinkách mrtvého muže
tik ťak tik ťak tik ťak tik ťak

Nevěsta tě přivábí, uvaří tě, sní tě
Tvá nevinnost se uvařila, aby nakrmila zlo, které potřebuje strach

Hořící farmy a pištící prasata
Bazén plný hadů, který nabízí vykoupání, sladký jed
Kousni mě, kousni

Dámy a pánové
Buďte srdečně vítáni!
V Cirkusu de Morgue
A jakéto představení pro vás dnes máme!

Nespočinuté duše budou tančit v střevících
Tupí požírači mrtvol s mnoha končetinami, o které příjdou
Iluzionista, hadí žena
Provazochodci svírající oprátku

Hromada pavouků, skryté chobotnice
Smějící se harpyje, roztrhají tě svými pařáty

Kyvadlo se pro tebe stále houpe
Stejně jako je tu pro tebe temnota, aby ti ukázala
Dítě v rohu
Spadlá zrcadla, celé království v popelu

Sahara

3. prosince 2011 v 10:13 | Sharrie
A ballad of dark queen echoes through night
As he flees the curse of gods, the pharaoh`s wrath

1001 nights unseen
The philosopher and the queen

Ancient mariner in a sea of sand
The burning beauty his tomb to die for

1001 nights unseen
The philosopher and the queen
Horizon`s swarming with death
Run!

Heaven has a darkened face
Dunes are soaring, as on a chase
Caravan of the cursed
Chasing him across the waves

May he now rest under aegis of mirage
As the sands slowly turn to Elysian fields

1001 nights unseen
The philosopher and the queen

PŘEKLAD


Balada o temné královně zní nocí
Jak uniká kletbě bohů, faraónově hněvu

1001 nocí neviděných
Filozof a královna

Starověký námořník v moři písku
Hořící krása hrobky, pro kterou by zemřel

1001 nocí neviděných
Filozof a královna
Horizont se hemží smrtí
Uteč!

Nebe má ztemnělou tvář
Duny se vznášejí, jako na honu
Karavana prokletých
Jej pronásleduje přes vlny

Smí si teď odpočinout pod ochranou fata morgany
Zatímco se písek pomalu proměňuje v Elysijská pole

1001 nocí neviděných
Filozof a královna

Rest Calm

3. prosince 2011 v 10:11 | Sharrie
I went to die in a seaside hotel
Lanes of memory paved by sweet frozen moments

Deathbed memories of home
Never let me go

Every little memory resting calm in me
Resting in a dream
Smiling back at me
The faces of the past keep calling me to come back home
To caress the river with awe
Within there's every little memory resting calm with me
Resting in a dream
Smiling back at me
The faces of the past keep calling me to come back home
Rest calm and remember me

You are the moon pulling my black waters
You are the land in my dark closet
Stay by my side until it goes dark forever
When silent the silence comes closer

PŘEKLAD


Přišel jsem umřít do hotelu u moře
Uličky paměti vyšlapené sladkými zmrzlými momenty

Na smrtelném loži vzpomínky na domov
Mě neopustili

Každá malá vzpomínka ve mě v klidu odpočívá
Odpočívá ve snu
Usmívá se na mě
Tváře z minulosti pořád volají, abych se vrátila domů
Pohladím řeku s úctou
Ve které ve klidu každá malá vzpomínka odpočívá se mnou
Odpočívá ve snu
Usmívá se na mě
Tváře z minulosti pořád volají, abych se vrátila domů
Odpočívejte v pokoji a vzpomínejte na mě

Si měsíc, který mě vysvobodí z černých vod
Jsi krajina v mé tmavé komoře
Zůstaň při mě, dokud vše nevyhasne
Dokud tiché mlčení se nepřiblíží

Texty a překlady

2. prosince 2011 v 20:16 | Sharrie |  Blog News
Na webu přibývají texty a překlady :) Najdete je tady! V nejblížší době tu budou všechny ;)
Sharrie

Meadows Of Heaven

2. prosince 2011 v 20:06 | Sharrie
I close my eyes, the lantern dies
The scent of awakening, wild honey and dew
Childhood games, woods and lakes
Streams of silver, toys of olden days

Meadows of Heaven
Meadows of Heaven

Lands of wonder and of hidden treasures
In the meadow of life, my acre of Heaven
A five-year-old winter heart in a place called home
Sailing the waves of past

Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven

Rocking chair without a dreamer
A wood and a spring without laughter?
Sandbox without toy soldiers
Yuletide without the flight
Dream down for her

Flowers wither, treasures stay hidden
Until I see the first star-fall
I fall asleep and see it all
Mother's care and color of the kites

Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven

Rocking chair without a dreamer
A wooden swing without laughter
Sandbox without toy soldiers
Yuletide without the Flight

Dreambound for life

Flowers wither, treasures stay hidden
Until I see the 1st star of fall

I fall asleep
And see it all:
Mother`s care
And color of the kites

Meadows of heaven

PŘEKLAD

Zavírám oči Lucerna umírá
Vůně probuzení Divoký med a rosa
Dětské hry Lesy a jezera
Potoky stříbra Hračky starých dnů

Nebeské louky
Nebeské louky

Květiny zázraků A skryté poklady
Na louce života Mém poli nebes
5 let staré zimní srdce Na místě zvaném domov
Plující po vlnách minulosti

Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky

Houpací křeslo bez snílka
Dřevěná houpačka bez smíchu
Pískoviště bez vojáčků
Vánoční svátky bez létání
Meze snění pro ni

Květiny uvadají, poklady zůstávají skryté
Dokud neuvidím první hvězdu podzimu
Usnul jsem A uviděl to všechno:
Matčinu péči A barvu papírových draků

Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky

Houpací křeslo bez snílka
Dřevěná houpačka bez smíchu
Pískoviště bez vojáčků
Vánoční svátky bez létání

Meze snění pro život

Květiny uvadají, poklady zůstávají skryté
Dokud neuvidím první hvězdu podzimu

Usnul jsem
A uviděl to všechno:
Matčinu péči
A barvu papírových draků

Nebeské louky

Master Passion Greed

2. prosince 2011 v 20:03 | Sharrie
Who the hell are you to tell me
What to do, why to do, why bother
Leech in a mask of virtue
Such waste, to ever think of you again

Hey Judas, your Christess was our love
Hit and run, your will be done
Never sorry, never wrong
More more more more more

Master passion greed

"Hello. How are you?
Let me explain one thing.
All for her and more for me
Why is it so hard to see?
I see no sense in doing this
Not enough for me
I fuck up everything but let me explain."

Some day you shall flee,
Panting and weak

Master passion greed

All within me gone but pain and hope
Hoping that the pain would fade away

Greed, your master passion
I Feed the mouth that bites me
Mammon, opiate of the masses
The reek of your lies draws flies

Seek her
Seduce her
Tame her
Blame her
Have her
Kill her
Feast on it all

With awakening the tears will begin
To my everlasting shame silence took me

PŘEKLAD


Kdo sakra jsi, abys mi říkal
co mám dělat, proč to mám dělat, proč trápit
Pijavici v masce ctnosti
Jak marné, myslet na tebe znovu

Hej Jidáši, tvá Christess byla naší láskou
Udeř a uteč, tvé bude hotovo
Nikdy lítostivý, nikdy špatný
Víc víc víc víc víc

Mistr vášnivé chamtivosti

"Ahoj. Jak se máš?
Nech mě vysvětlit jednu věc.
Vše pro ni a víc pro mě
Proč je to tak těžké pochopit?
Nevidím v tomhle žádný smysl
Ne dost pro mě
Po*ral jsem všechno, ale nech mě to vysvětlit."

Jednoho dne uprchneš,
Funící a slabý

Mistr vášnivé chamtivosti

Vše uvnitř mě je pryč, kromě bolesti a naděje
Doufám, že se bolest vytratí

Chamtivost, tvého pána vášnivá
Krmím ústa, která mne koušou
Mamon, opiát davů
Zápach tvých lží přitahuje mouchy

Vyhledej ji
Sveď ji
Zkroť ji
Obviň ji
Vlastni ji
Zabij ji
Hoduj na tom všem

S procitnutím začne pláč
Do věčné hanby mne zavedlo ticho


Last Ride Of The Day

2. prosince 2011 v 20:01 | Sharrie
We live in every moment but this one
Why don't we recognise the faces loving us so

What's God if not the spark that started life
Smile of a stranger
Sweet music, starry skies
Wonder, mystery, wherever my road goes
Early wake-ups in a moving home
scent of fresh-mown grass in the morning sun
Open theme park gates waiting for

Riding the day, every day into sunset
Finding the way back home

Once upon a night we'll wake to the carnival of life
the beauty of this ride ahead such an incredible high
It's hard to light a candle, easy to curse the dark instead
This moment the dawn of humanity
The last ride of the day

Wake up, dead boy
Enter adventureland
Tricksters, magicians will show you all that's real
Careless jugglers, snake charmers by your trail
Magic of a moment
Abracadabra

PŘEKLAD

Žijeme každým momentem, jen ne tímto
Proč nepoznáváme tváře těch, kteří nás tolik milují?

Čím je Bůh, když ne jiskrou, která začala život?
Úsměv cizince
Sladká hudba, hvězdná obloha
Zázrak, záhada, kamkoliv povede má cesta
Časná probuzení v pohybujícím se domově
Vůně čerstvě posečené trávy v ranním slunci
Otevřené brány do zábavních parků čekají

Na celý den jízd, až do soumraku
Hledají cestu zpět domů

Jednou v noci se probudíme to karnevalu života
Krása té jízdy před námi, neuvěřitelná výška
Je těžké zapálit svíci, lehčí je proklínat temnotu
V tuto chvíli, úsvit lidskosti
Poslední jízda dne

Vzbuď se, mrtvý chlapče
Vstup do světa dobrodružství
Šejdíři, kouzelníci ti ukáží, že je to skutečné
Lehkovážní kejklíři, zaříkávači hadů jsou ti na stopě
Kouzlo okamžiku
Abrakadabra


Last Of The Wilds

2. prosince 2011 v 19:59 | Sharrie
(Instrumental)


I Want My Tears Back

2. prosince 2011 v 19:56 | Sharrie
The treetops, the chimneys, the snowbed stories, winter grey
Wildflowers, those meadows of heaven, wind in the wheat

A railroad across waters, the scent of grandfatherly love
Blue bayous, Decembers, moon through a dragonfly's wings

Where is the wonder where's the awe
Where's dear Alice knocking on the door
Where's the trapdoor that takes me there
Where's the real is shattered by a Mad Marsh Hare

Where is the wonder where's the awe
Where are the sleepless nights I used to live for
Before the years take me
I wish to see
The lost in me

I want my tears back
I want my tears back now

A ballet on a grove, still growing young all alone
A rag doll, a best friend, the voice of Mary Costa

PŘEKLAD


Vršky stromů, komíny, příběhy na sněhové posteli,
zimní šeď
Divoké květiny, nebeské louky, vítr v pšenici

Železnice přes vodu, vůně dědečkovské lásky
Smutné bažiny, Prosince, měsíc svítící přes dračí křídla

Kde je ten zázrak, kde je ten úžas?
Kde drahá Alenka klepe na dveře?
Kde je ten poklop, který mě tam přenese?
Kde je ta skutečná, roztříštěná Kloboučníkem?

Kde je ten zázrak, kde je ten úžas?
Kde jsou ty bezesné noci, pro které jsem žil?
Než si mě odnesou má léta
Přeji si vidět
To ztracené ve mně

Chci zpět své slzy
Chci zpět své slzy hned teď

Balet v lese, který stále mládne osamocen
Hadrová panenka, nejlepší přítelkyně, hlas Mary Costy

Kde je ten zázrak, kde je ten úžas?
Kde drahá Alenka klepe na dveře?
Kde je ten poklop, který mě tam přenese?
Kde je ta skutečná, roztříštěná Kloboučníkem?

Kde je ten zázrak, kde je ten úžas?
Kde jsou ty bezesné noci, pro které jsem žil?
Než si mě odnesou má léta
Přeji si vidět
To ztracené ve mně

Kde je ten zázrak, kde je ten úžas?
Kde jsou ty bezesné noci, pro které jsem žil?
Než si mě odnesou má léta
Přeji si vidět
To ztracené ve mně


Imaginaerum

2. prosince 2011 v 19:53 | Sharrie
(Instrumental)


Ghost River

2. prosince 2011 v 19:49 | Sharrie
It's been a long road down the river deep 'n wild
Every twist and turn a wonder-dale
It's a scary ride we'd give anything to take
Let yourself Bleed
Leave a footprint on every island you see

Hey you, child of rape, the riverbed awaits
Snow white, pitch-black, your life such strife
Heavenward, deep down, I'll show you such sights
Believe it, we live as we dream/scream

He will go down he will drown drown, deeper down
The river wild will take your only child
He will go down he will drow drown deeper down
The mills grind slow in a riverbed gohst town
He will go down he will drown drown, deeper down
If you want me, then do come across

What is it you dream, child of mine?
The magic ride, the mermaid cove?
Never met a kinder heart than yours
Let it bleed
Leave a footprint on every island you see

I am the painted faces, the toxic kiss
Sowing of doubt, troll beneath the bridge
Come across
Death by a thousand cuts
Believe it, we live as we dream/scream

I am the desert-scape, the sand inside your hourglass
I am the fear and abuse, the leper children
Every eye sewn shut

We will go down we will drown drown, deeper down
The river wild will be our last ride
We will go down we will drown drown, deeper down
The mills grind slow in a riverbed ghost town

Beautifully shy as you are
Never lose your heart
And do come across

PŘEKLAD


Byla to dlouhá cesta po hluboké a divoké řece
Všechny ty záhyby a zatáčky v údolí hádanek
Dali bychom cokoliv, abychom mohli započít tuto děsivou jízdu
Krvácej dál
Zanech svoji stopu na každém ostrově, který spatříš

Hej ty, dítě znásilnění, postel v řece čeká
Sněhově bílý, černočerný, tvůj život je tak protikladný
Směrem k nebi, hluboko dolů, ukáži ti tyto pohledy
Věř tomu, žijeme, když sníme / když křičíme

Potopí se hluboko, bude se topit, topit, ještě níž
Divoká řeka si vezme tvé jediné dítě
Potopí se hluboko, bude se topit, topit, ještě níž
Mlýny melou pomaleji v říčním městě duchů
Potopí se hluboko, bude se topit, topit, ještě níž Pokud mě chceš, najdi si mě

O čem sníš, mé dítě?
O kouzelné jízdě, o zátoce mořských pannen?
Nikdy jsem nepotkal laskavější srdce než tvé
Nech ho krvácet
Zanech svoji stopu na každém ostrově, který spatříš

Jsem pomalovanou tváří, jedovatým polibkem
Zasévajícím pochybnosti, trol pod mostem
Najdi si mě
Smrti tísícem zářezů
Věř tomu, žijeme, když sníme / když křičíme

Jsem pouštní krajinou, písek v tvých
přesýpacích hodinách
Jsem strachem a týráním malomocných dětí
Všechny oči jsou zavřeny a sešity

Potopí se hluboko, bude se topit, topit, ještě níž
Projížďka po divoké řece bude tvojí poslední
Potopí se hluboko, bude se topit, topit, ještě níž
Mlýny melou pomaleji v říčním městě duchů

Jsi tak nádherně stydlivá
Nikdy neztrať své srdce
A najdi si mě


For The Heart I Once Had

2. prosince 2011 v 19:33 | Sharrie
Heaven today is but a way
To a place I once called home
Heart of a child, one final sigh
As another love goes cold

Once my heart beat to the rhythm of the falling snow
Blackened below, the river now flows
A stream of molten virgin snow

For the heart I`ll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

Living today without a way
To understand the weight of the world
Faded and torn, old and forlorn
My weak and hoping heart

For the child, for the light
For the heart I once had
I`ll believe and foresee
Everything I could ever be

For the heart I`ll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

Time will not heal a Dead Boy`s scars
Time will kill

For the heart I`ll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

PŘEKLAD


Nebe dnes je ale cesta
Na místo kterému jsem kdysi říkala domov
Srdce dítěte, jeden poslední povzdech
Jak další láska vyprchá

Kdysi moje srdce bilo do rytmu padajícího sněhu
Dole zčernalá řeka už teče
Potok panenského sněhu, který roztál

Pro srdce které už mít nebudu
Pro dítě, které je navždy pryč
Hudba se line, protože touží
Po srdci, které jsem kdysi měla

Žijíc dnes bez cesty
Abych porozuměla tíze světa
Blednoucí a roztržená, stará a opuštěná
Mé slabé a doufající srdce

Za dítě, za světlo
Za srdce, které jsem kdysi měla
Věřím a předvídám
Všechno co mohu být

Pro srdce které už mít nebudu
Pro dítě, které je navždy pryč
Hudba se line, protože touží
Po srdci, které jsem kdysi měla

Čas neuzdraví jizvy Mrtvého Chlapce
Čas zabije

Pro srdce které už mít nebudu
Pro dítě, které je navždy pryč
Hudba se line, protože touží
Po srdci, které jsem kdysi měla


Eva

2. prosince 2011 v 19:30 | Sharrie
Six thirty winter morn
Snow keeps falling, silent dawn
A rose by any other name
Eva leaves her Swanbrook home
A kindest heart which always made
Me ashamed of my own
She walks alone but not without her name

Eva flies away
Dreams the world far away
In this cruel children's game
There's no friend to call her name
Eva sails away
Dreams the world far away
The Good in her will be my sunflower field

Mocked by man to depths of shame
Little girl with life ahead
For a memory of one kind word
She would stay among the beasts
Time for one more daring dream
Before her escape, edenbeam
We kill with her own loving heart

Eva flies away
Dreams the world far away
In this cruel children's game
There's no friend to call her name
Eva sails away
Dreams the world far away
The Good in her will be my sunflower field

PŘEKLAD


6:30 zímního rána
Sníh nepřestává padat, bezhlučně dolů
Růže zvaná nějakým jiným jménem
Eva opouští její domovskou Labutí řeku
Nejlaskavější srdce vždy způsobí
Že se stydím za sebe sama
Jde sama ale ne bez svého jména

Eva letí pryč
Snít o světě daleko odsud
V této kruté dětské hře
Není žádný přítel aby zavolal její jméno
Eva odplouvá pryč
Snít o dalekém světě
To dobré v ní bude mé slunečnicové pole

Podvedená mužem do hloubi zahanbení
Mladá dívka se životem před sebou
Pro vzpomínku jednoho druhu slova
Bude stát mezi bestiemi
Čas na další smělý sen
Před jejím únikem, paprsek z ráje
Zabili jsme s jejím milujícím srdcem

Eva letí pryč
Snít o dalekém světě
V této kruté dětské hře
Není žádný přítel aby zavolal její jméno
Eva odplouvá pryč
Snít o dalekém světě
To dobré v ní bude mé slunečnicové pole